Izvēlne Aizvērt

Ziemeļsusēja

Ziemeļsusēja (arī Mazā Susēja) ir Daugavas kreisā krasta pieteka. Sākas kā novadgrāvis Zasas pagastā ziemeļos no Akmeņārēm.

Tek pa Aknīstes nolaidenumu paralēli Daugavai. Ietek Daugavas attekā Sakā lejpus Salas. Upes augštece līdz „Saltaispurvam“ un lejtece no Vecaldaunīcas ietekas regulētas, veikti plaši meliorācijas darbi.  Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Ošāni un Sala. Upe laivojama vien atsevišķos posmos, atkarībā no ūdens un sakritušo koku daudzuma. Pārējā daļā izmantojama laivu pārgājienam.