Izvēlne Aizvērt

Dienvidsusēja

114 km garā Dienvidsusēja, saukta arī par Susēja, Lielā Susēja, Suseja atrodas Sēlijā. Savu tecējumu tā sāk Aknīstes apkārtnē un beidz Mēmeles upē pirms Kurmenes. Laivošana iespējama posmā starp Krauju tilta līdz pat ietekai Mēmelē jeb 95 km garš upes poms. 

Uz upes ir 4 HES, kas ietekmē tās tecējumu. Pirmais ir Gārsenē, tad Neretā, tad aiz Ērberģes un pēdējais ir pavisam īsu brīdi pirms ietekas Mēmelē, dēļ pēdējiem diviem HES, posms aiz Ērberģes vairs nav tik pievilcīgs laivošanai, jo upe ar dažiem izņēmumu posmiem ir uzpludināta plata.

Koku sanesumi upē pastāvīgi tiek izvākti, tomēr var gadīties, ka veidojas jauni sastrēgumi, kas var likt kāpt ārā no upes.

Upe no Aknīstes līdz Cīruļiem ir samērā mežonīga savvaļa, jo tuvumā nav apdzīvotu vietu. Sākot no Cīruļiem, īpaši no Neretas, sākas blīva apbūve upes krastā.

Maršruti

Nereta – Ērberģe

Ikdienas braucējiem bez lielām tehniskām iemaņām domāts maršruts. Upē plūst caur pļavām un ganībām, mijas ar ainaviskiem mežu un pamežiem, upju krastos var redzēt lielu kokus – īpaši ozolu, bērzus.  

Šajā posmā koku sastrēgumu, tomēr asākos upes līkumos koku “uzkrājumi” veidojas. Straume laivu nes nesteidzīgi. Nelielu straujteču posmi mijas ar mierīgāku laivojumu.

Apskates vietas: Neretā: Zandas Rageles keramikas darbnīca, Neretas baznīca, novadpētniecības muzejs, Sproģos: Kronīšu galdniecība, Ērberģē: muižas ēka un parks, Mazzalves pagastā: A. Vectirāna motociklu un pudeļu kolekcija. Telts vieta ir pie Neretas, pie Dienvidsusējas uzpludinājuma: “Aizupieši” ar labiekārtotu telts vietu un ar lapeni,  kā arī iespēju iznomāt SUP dēļus un airu laivu. Telts vieta ir Sproģos, aiz trošu tilta. Ir lapene un labiekārtota piknika vieta, smilšaina pludmale. Telts vieta ir Ērberģē pie estrādes ar bērnu rotaļlaukumu. Telts vieta ir Mazzalves pagasta “Brunavos”, kur ir lapene, piknika vieta, un saimnieks labprāt izrādīs savus tūkstoš zirgspēkus uz diviem riteņiem.

Elkšņi – Nereta 

Laivojums nebūs galaicīgs. Upe ir bagāta ar līcīšiem, kuros ir daudz zivju. Ir nelieli straujteču posmi īsi pirms uzpludinājuma, kas ir ļoti ainaviski. Līdz Cīruļiem var būt atsevišķi koku sagāzumi. Vasaras otrajā pusē posmā līdz Cīruļiem ir daudz ūdenszāļu, kas palēlina laivas gaitu.

Jau pēc Cīruļu tilta upe iegūst arvien plašāku tecējumu.  Par Neretas tuvumu liecina arvien pieaugošais uzpludinājums. Maršruts labi nobeidzams un laivas ērti izceļamas, aiz tilta labajā pusē labiekārtotā pludmalē. 

Apskates vietas: Elkšņos: Alīdas kafejas ražotne, Atmiņas istaba Elkšņu pamatskolā. Telts vietas ir pie Elkšņu estrādes ar labiekārtotu ugunskura vietu. Posmā Cīruļi – Nereta nav  labiekārtotu telts vietu.

Aknīste – Elkšņi 

Patīkama straume, kas nes uz priekšu. Pietiekami mierīga, lai neradītu bīstamas situācijas iesācējiem.  Var būt atevišķi koku sagāzumi. Vasaras otrajā  pusē pirms Skārdupīšu tilta daudz ūdenszāļu, kas palēlina laivas gaitu. Maršruts labi nobeidzams un laivas ērti izceļamas, zem tilta kreisajā pusē uz betona apmales. 

Apskates vietas: Svētavots Aknīstē,mākslinieku Mikēnu dzimtas mājas “Skārdupītes”, telts vietas ir pie biedrības māja “Skārdupītes” (7 km no Aknīstes), ar labiekārtotu ugunskura vietu, labierīcībām.