Izvēlne Aizvērt

Viesīte

 Viesīte ir Mēmeles labā krasta pieteka Viesītes, Jaunjelgavas un Neretas novados.

Iztek no Viesītes ezera Sēlijas paugurvalnī. Tek lielākoties pa Taurkalnes līdzenumu. Baseinā daudz mežu un purvu, palienēs pļavas. Augštece līdz autoceļam P86 regulēta. Lejtecē upes krastos 7-9 m augstas kraujas. Ietek Mēmelē pie Krastiem. Upe laivojama daudzūdens periodos. Daudz koku sanesumu, kas laivu braucienu var pārvērst laivu pārgājienā.